Przebieg badań profilaktycznych

1. Pracodawca wystawia skierowanie na badania profilaktyczne do Centrum Medycznego Remedium na druku, który jest dostępny w rejestracji lub do pobrania z naszej strony internetowej.

2. Pracownik umawiając się telefocznie na wizytę powinien posiadać wypełnione skierowanie, które zawiera informacje ułatwiające umówienie się i wykonanie wszystkich badań w jednym dniu.

3. Pracownik zgłasza się na wyznaczoną wizytę z oryginałem skierowania i dokumentem tożsamości do rejestracji w celu założenia karty badań profilaktycznych.

4. Pracownik po wykonaniu wszystkich zleconych badań zgodnie z charakterystyką stanowiska pracy otrzymuje od lekarza medycyny pracy zaświadczenie w dwóch egzemplarzach: dla Pracodawcy i Pracownika.

5. Pracodawca lub Pracownik może odwołać się od treści zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego zaświadczenia. Szczegółowa informacja dotycząca odwołania znajduje się w treści pouczenia na „Zaświadczeniu lekarskim”.