Niezbędnik pacjenta

Dokumentacja medyczna

Pacjent, osoba przez niego upoważniona lub przedstawiciel ustawowy ma prawo do otrzymania wyciągu, kopii lub odpisu dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta.

Wydanie dokumentacji następuje na wniosek uprawnionego i za odpłatnością. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum Medyczne Remedium pobiera opłatę:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,00 zł
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,30 zł
  • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dok. medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,70 zł

Wniosek o wydanie dokumentacji dostępny w rejestracji lub w wersji do wydruku poniżej: