Zdrowie psychiczne

Proponujemy pomoc lekarską wraz z leczeniem farmakologicznym oraz pomoc psychologiczną, a także psychoterapie indywidualne z wykwalifikowanymi psychoterapeutami. Kierujemy się przekonaniem, że jedynie wspólne działania psychiatrów i psychologów zaspokoją potrzeby osób dotkniętych problemami.

W zakresie zdrowia psychicznego otaczamy pacjentów opieką w:

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłychPoradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieżyZespół leczenia środowiskowego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych zajmuje się diagnostyką i leczeniem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych u osób powyżej 18-go roku życia. Spotkanie z lekarzem psychiatrą obejmuje badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, które są dobrze tolerowane przez organizm oraz mają potwierdzoną skuteczność. Leczenie farmakologiczne umożliwia wyeliminowanie lub przynajmniej złagodzenie objawów choroby. Ponadto jeśli zachodzi taka potrzeba, psychiatra udziela wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania. Ma możliwość wystawienia skierowania do psychologa jeśli wskazane jest podjęcie psychoterapii.

Konsultacja psychiatryczna jest konieczna w przypadku tych osób, które zmagają się np. z:

 • myślami samobójczymi
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
 • fobią
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami nastroju
 • myślami i zachowaniami obsesyjnymi
 • dolegliwościami psychosomatycznymi
 • zaburzeniami zachowania
 • ADHD
 • chorobą afektywną - dwubiegunową
 • schizofrenią
 • zaburzeniami psychotycznymi
 • i inne...

Konsultacja psychologiczna może przybierać różne formy. Zachęcamy do konsultacji z psychologiem w formie porady, która skoncentrowana jest na poszukiwaniu innych niż dotychczas metod przezwyciężania trudności.

Psychoterapia jest procesem, który ma za zadanie pomóc lepiej zrozumieć siebie i własne problemy. Poczuć, że kieruje się swoim życiem. Terapeuta wspiera w tym zadaniu całym swoim doświadczeniem, wiedzą i postępuje zgodnie z etyką psychologa, zapewniając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i poufności.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży jest po to by pomóc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom przejść przez trudny okres dojrzewania stopniowo i bezpiecznie. W poradni nie tylko przeprowadzamy diagnozę rozwoju i funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, ale także staramy się dużo uwagi poświęcać rodzicom zdając sobie sprawę ile lęków i obaw przeżywają w związku z chorobą czy problemami swoich pociech. Wiemy też, że będą oni naszymi sojusznikami w walce dziecka do zdrowia.

Pomagamy w:

 • zaburzeniach zachowania
 • trudnościach wychowawczych
 • kryzysach rozwojowych
 • zaburzeniach odżywiania
 • kłopotami w kontaktach z rówieśnikami
 • ADHD
 • obniżonym nastroju, depresji, negatywiźmie, myślami i próbami samobójczymi

Rodzicu, nie zwlekaj i skorzystaj z porad doświadczonych psychiatrów i psychologów dziecięcych. Przy wzajemnym zaufaniu oraz zaangażowaniu psychologa dziecięcego i rodziców możliwa jest znaczna poprawa życia dzieci i rodziców, oraz rozwiązanie wielu problemów dnia codziennego.

Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) w ramach którego otaczamy opieką pacjentów z chorobami psychicznymi w ich miejscach zamieszkania. Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta, po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.

Opieka środowiskowa skierowana jest w szczególności do osób:

 • posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia)
 • które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, wymagających dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu na oddziale szpitalnym lub w poradni

Każdy pacjent przyjęty do Zespołu leczenia środowiskowego ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów. Celem pracy jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie nawrotom.

Nasz personel:

dr n. med. Kazimierczak Ewa
specjalista psychiatra
cena wizyty prywatnej: 120 zł
lekarz przyjmuje także w ramach umowy z NFZ

dr Krupińska-Kun Maria
lekarz psychiatra
cena wizyty prywatnej: 120 zł
lekarz przyjmuje także w ramach umowy z NFZ

dr Michalska Anna
lekarz psychiatra
cena wizyty prywatnej: 120 zł
lekarz przyjmuje także w ramach umowy z NFZ

dr Wódka Sylwia
lekarz psychiatra
cena wizyty prywatnej: 120 zł
lekarz przyjmuje także w ramach umowy z NFZ

mgr Michałowska Maria
psycholog / psychoterapeuta

mgr Śmiałkowska Jolanta
psycholog / psychoterapeuta

mgr Śmiechowicz Anna
psycholog

mgr Podwysocka Maria
psycholog

mgr Wiśniewski Igor
psycholog dzieci i młodzieży

mgr Dąbrowska Karolina
psycholog dzieci i młodzieży

mgr Sokołowska Marta

psycholog / psychoterapeuta

mgr Wilewska Justyna
psycholog

mgr Połczyńska Anna

psycholog / psychoterapeuta

Dariusz Pysz-Waberski
terapeuta środowiskowy