Kompleksowa opieka kardiologiczna

Niewątpliwie prowadzony dzisiaj przez wielu ludzi siedzący oraz mocno stresujący tryb życia wystawia na ciężką próbę nasze organizmy. Coraz częściej napotykamy na  trudności związane z utrzymaniem zdrowej diety i regularnych ćwiczeń mających na celu poprawienie naszego samopoczucia, a także kondycji fizycznej. Nikotyna która jest nieodłącznym elementem papierosów, podnosi ciśnienie krwi i przyspiesza akcje serca. Substancje trujące takie jak: tlenek węgla cyjanowodór, aceton ołów itp. są w dużej mierze odpowiedzialne za powstawanie nowotworów i zawałów serca. Także nadmierne spożywanie alkoholu nie tylko prowadzi do uzależnienia, ale także do toksycznych uszkodzeń serca i wątroby. Wszystkie te czynniki w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju groźnych schorzeń stojących po stronie układu krążenia. Podwyższenie poziomu cholesterolu oraz glukozy wzmaga proces miażdżycowy. Powiększenie masy ciała wpływa negatywnie nie tylko na problemy związane z otyłością, ale również stanowi  podstawę rozwoju cukrzycy u coraz młodszych osób.

Na tym tle nie powinien dziwić fakt, że od wielu lat choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie, a w Polsce ocenia się, że są odpowiedzialne za ok. 50% wszystkich zgonów.

Receptą na te problemy może być odpowiednia profilaktyka oraz diagnoza postawiona wystarczająco wcześnie, aby możliwe było zastosowanie odpowiedniego leczenia. Aby wyjść naprzeciw tym potrzebom nasza poradnia kardiologiczna umożliwia pacjentom objęcie ich kompleksową opieką w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo naczyniowego.

Specjalizujemy się w najczęściej występujących schorzeniach kardiologicznych, takich jak miażdżyca, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, wady serca.

Porad lekarskich w poradni kardiologicznej udziela dr n. med. Krzysztof Sokołowski posiadający specjalizację z kardiologii, chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej.

Cena porady lekarza kardiologa wynosi 150 zł.

BADANIA DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

Wykonujemy badania z zakresu nowoczesnej i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej:

• EKG spoczynkowe

Polega na rejestracji czynności mięśnia sercowego gdy pacjent znajduje się w spoczynku – przeważnie w pozycji leżącej. Na klatce piersiowej, rękach oraz nogach pacjenta są umieszczane elektrody podłączone do aparatu pomiarowego. Badania trwa od kilku do kilkunastu sekund i pozwala na analizę pracy serca w tym krótkim czasie.

Cena badania wynosi 40 zł.

• 24-godzinne monitorowanie EKG tzw. Holter EKG

Polega na całodobowej rejestracji pracy serca i późniejszej jej ocenie. Podobnie jak przy EKG spoczynkowym, elektrody są umieszczane na ciele pacjenta i podłączone do niewielkiego rejestratora. Badanie to pozwala dokładniej ocenić przebieg pracy i zaburzeń rytmu serca przez całą dobę, także w nocy.

Cena badania wynosi 120 zł.

• 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi tzw. Holter RR (ABPM)

Polega na całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego krwi i późniejszej jego ocenie. Pacjent ma założony mankiet do którego podłączony jest niewielki rejestrator. Badanie to pozwala m. in. na wychwycenie skoków ciśnienia oraz dobranie odpowiednich leków przy nadciśnieniu krwi.

Cena badania wynosi 120 zł.

• Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (test wysiłkowy)

Polega na rejestracji  pracy serca podczas wysiłku fizycznego. Pacjent ma założone na ciele elektrody podłączone do urządzenia pomiarowego i znajduje się na ruchomej bieżni. Lekarz na bieżąco obserwuje zapis EKG obrazujący pracę serca i ma możliwość modyfikacji parametrów bieżni np. poprzez zmianę prędkości lub konta pochylenia.

Cena badania wynosi 120 zł.

• Badanie echokardiograficzne (echo serca)

Jest to badanie ultrasonograficzne serca odbywające się specjalną sondą przez klatkę piersiową. Pozwala na ocenę kurczliwości mięśnia sercowego oraz wymiarów i struktur serca, a w efekcie na diagnozę jego wad.

Cena badania wynosi 120 zł.

PAKIETY DLA SERCA

Specjalnie dla pacjentów ceniących sobie kompleksowość usług przygotowaliśmy ofertę specjalną w zakresie diagnostyki kardiologicznej w postaci  Pakietów dla Serca.

W ramach tych pakietów oferujemy ścieżki diagnostyczne zawierającą porady lekarza kardiologa oraz niezbędne badania w atrakcyjnej cenie. Wszystko w jednym miejscu, bez potrzeby chodzenia do różnych poradni i kompletowania wyników badań.

Dedykowany przede wszystkim do osób zagrożonych lub ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym.

1.    Porada wstępna:
•    zebranie wywiadu lekarskiego
•    pomiar ciśnienia, wzrostu, wagi i obliczenie BMI
•    szczegółowe badanie lekarskie
2.    Badania diagnostyczne:
•    EKG spoczynkowe
•    badanie echokardiograficzne
•    holter ciśnieniowy
•    badanie dna oczu
3.    Badania laboratoryjne:
•    morfologia krwi
•    poziom cukru (glukoza)
•    cholesterol i frakcje (lipidogram)
•    elektrolity,
•    kreatynina
4.    Porada końcowa:
•    podsumowanie wykonanych badań
•    postawienie diagnozy
•     ustalenie leczenia (jeżeli jest to konieczne)

Cena pakietu wynosi 380 zł.

Dedykowany przede wszystkim do osób zagrożonych lub ze zdiagnozowaną choroba wieńcową.

1.    Porada wstępna:
•    zebranie wywiadu lekarskiego
•    pomiar ciśnienia, wzrostu, wagi i obliczenie BMI
•    szczegółowe badanie lekarskie
2.    Badania diagnostyczne:
•    EKG spoczynkowe
•    badanie echokardiograficzne
•    próba wysiłkowa
3.    Badania laboratoryjne:
•    morfologia krwi
•    poziom cukru (glukoza)
•    cholesterol i frakcje (lipidogram)
•    elektrolity
•    kreatynina
4.    Porada końcowa:
•    podsumowanie wykonanych badań
•    postawienie diagnozy
•     ustalenie leczenia (jeżeli jest to konieczne)

Cena pakietu wynosi 380 zł.

Dedykowany przede wszystkim do osób zagrożonych lub ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rytmu serca.

1.    Porada wstępna:
•    zebranie wywiadu lekarskiego
•    pomiar ciśnienia, wzrostu, wagi i obliczenie BMI
•    szczegółowe badanie lekarskie
2.    Badania diagnostyczne:
•    EKG spoczynkowe
•    badanie echokardiograficzne
•    holter EKG
3.    Badania laboratoryjne:
•    morfologia krwi
•    poziom cukru (glukoza)
•    cholesterol i frakcje (lipidogram)
•    elektrolity
•    kreatynina
4.    Porada końcowa:
•    podsumowanie wykonanych badań
•    postawienie diagnozy
•     ustalenie leczenia (jeżeli jest to konieczne)

Cena pakietu wynosi 380 zł.

Dedykowany dla wszystkich którym zależy na kompleksowej diagnozie układu sercowo naczyniowego.

1.    Porada wstępna:
•    zebranie wywiadu lekarskiego
•    pomiar ciśnienia, wzrostu, wagi i obliczenie BMI
•    szczegółowe badanie lekarskie
2.    Badania diagnostyczne:
•    EKG spoczynkowe
•    badanie echokardiograficzne
•    holter ciśnieniowy
•    holter EKG
•    próba wysiłkowa
3.    Badania laboratoryjne:
•    morfologia krwi
•    poziom cukru (glukoza)
•    cholesterol i frakcje (lipidogram)
•    elektrolity
•    kreatynina
4.    Porada końcowa:
•    podsumowanie wykonanych badań
•    postawienie diagnozy
•     ustalenie leczenia (jeżeli jest to konieczne)

Cena pakietu wynosi 599 zł.

PORÓWNANIE PAKIETÓW DLA SERCA

  Pakiet dla Serca Nadciśnienie tętnicze Pakiet dla Serca Choroba wieńcowa Pakiet dla Serca Zaburzenia rytmu serca Pakiet dla Serca Kompleksowy cena usługi
porada wstępna 120 zł
badania laboratoryjne 72 zł
EKG spoczynkowe 20 zł
badanie echokardiograficzne 120 zł
holter ciśnieniowy     120 zł
holter EKG     120 zł
próba wysiłkowa     120 zł
badanie dna oczu     120 zł
porada końcowa 120 zł
cena pakietu 380 zł 380 zł 380 zł 599 zł  
cena poza pakietem 692 zł 572 zł 572 zł  932 zł